Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych

Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych to temat odmieniany przez wszystkie przypadki, od czasu kiedy obowiązywać zaczęło Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Temat ten stanowi podstawę do organizacji ochrony danych w każdej organizacji, będąc istotnym zarówno z punktu widzenia Administratora danych, podmiotów przetwarzających oraz bezpieczeństwa danych osób fizycznych. Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli, związanych z identyfikowaniem i analizowaniem ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych w organizacji oraz biorących udział w projektach wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.  

Nie zapisany/a
Dostęp do szkolenia jest zamknięty399

Szkolenie zawiera:

  • 4 Zagadnienia
  • 53 Tematy
  • Szkolenie Certyfikat