Sprawdź czy jesteś zgodny z RODO?

Zachęcamy do sprawdzenia, czy organizacja, którą prowadzisz lub w której pracujesz jest zgodna z RODO?
Dane osobowe to skarb, który warto chronić - ponieważ dotyczą każdego z nas. Ochrona danych osób fizycznych jest również obowiązkiem, który ciąży na każdym przedsiębiorcy oraz każdej organizacji publicznej. Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe podlega rozporządzeniu RODO i może ponosić odpowiednie kary.

Maksymalna wielkość potencjalnych kar to większa z dwóch kwot: 4% całkowitego obrotu (przychód/sprzedaż) lub 20 mln EUR. Ale kary to nie wszystko. Niezgodność z RODO i prowadzone postępowanie przez organ nadzorczy może mieć wpływ na reputację firmy i skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej.

Sprawdź, zatem czy jesteś zgodny z RODO!

Niezapisany/a
lub ¤ 10

Szkolenie Obejmuje

  • 2 Zagadnienia
  • 1 Quiz