Ochrona danych osobowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

60.27  z VAT

Na jak długo?
Gwarantowany dostęp na 3 miesiące.

Dlaczego warto?
Zyskasz bezpieczeństwo zgodności Twojej firmy z RODO. Dzięki generowanym certyfikatom będziesz miał możliwość wykazania się przed UODO w zakresie dochowania należytej staranności w zakresie szkoleń pracowników (zasada rozliczalności).

IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE SZKOLENIA

O szczegóły zapytaj pod adresem : szkolenia@forsafe.pl

-
+

Specyfikacje

Kategoria:

Opis

Cel szkolenia
W jego trakcie zostaną omówione najnowsze interpretacje prawne dotyczące spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry kierowniczej i działów kadr.

Pomoże ono rozpoznać, w jakich procesach pracodawcy pełnią rolę administratorów, w jakich współadministratorów, a kiedy podmiotów przetwarzających. Omówione zostaną wszystkie obowiązki ciążące na pracodawcach od momentu rekrutacji, przez zatrudnienie do rozwiązania umowy o pracę – m.in. wypełnianie obowiązków informacyjnych, przygotowanie odpowiednich umów powierzenia, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, wprowadzanie działań zapobiegających naruszeniom bezpieczeństwa, zasadność stosowania monitoringu, etc.

Dla kogo?
Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim przedstawicielom Kadry kierowniczej oraz specjalistom HR z różnych obszarów – kadr, płac, rekrutacji i zarządzania personelem.

Poziom szkolenia
Uniwersalny – adekwatny dla osób, które nie posiadają wiedzy związanej z ochroną danych osobowych oraz dla wszystkich którzy chcą ugruntować swój dotychczasowy poziom wiedzy w tym zakresie.

Jak to działa?
Szkolenie składa się z 10 zagadnień i 68 tematów szeroko opisujących zasady ochrony danych osobowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Zalety e-learningu

ico1 Oferta szkoleń

E-lastyczność
pracownik szkoli się wtedy, kiedy ma na to czas – dostęp do szkolenia 24/7.

ico2 Oferta szkoleń

E-fektywność
wiedza jest przyswajana samodzielne i w dogodnym tempie.

ico3 Oferta szkoleń

E-konomia
niski koszt dla Pracodawców, możliwość przeszkolenia wielu pracowników w krótkim czasie.

ico4 Oferta szkoleń

E-dukacja
szkolenie zawiera ciekawe ćwiczenia pozwalające utrwalić wiedzę.

ico5 Oferta szkoleń

E-waluacja
każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat po zakończeniu szkolenia potwierdzający zdobytą wiedzę.