Szkolenia

 • 13 Zagadnienia

  Bądź świadomy ponad wszystko!

  "Bądź świadomy ponad wszystko" to szkolenie, dzięki któremu podniesiesz poziom swojej wiedzy w zakresie pojawiających się incydentów i możliwych zagrożeń dla ochrony danych osobowych. Poznasz potencjalne zagrożenia występujące zarówno w świecie zwirtualizowanym jaki i realnym. To szkolenie nauczy Cię unikania cyberataków oraz ataków socjotechnicznych. Uniwersalny charakter szkolenia spełni oczekiwania wszystkich pracujących na co dzień z komputerami oraz urządzeniami mobilnymi zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. To zbiór dobrych praktyk do zastosowania zawsze i wszędzie.
 • 10 Zagadnienia

  Ochrona danych osobowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim przedstawicielom Kadry kierowniczej oraz specjalistom HR z różnych obszarów – kadr, płac, rekrutacji i zarządzania personelem. W jego trakcie zostaną omówione najnowsze interpretacje prawne dotyczące spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry kierowniczej i działów kadr. Pomoże ono rozpoznać, w jakich procesach pracodawcy pełnią rolę administratorów, w jakich współadministratorów, a kiedy podmiotów przetwarzających. Omówione zostaną wszystkie obowiązki ciążące na pracodawcach od momentu rekrutacji, przez zatrudnienie do rozwiązania umowy o pracę - m.in. wypełnianie obowiązków informacyjnych, przygotowanie odpowiednich umów powierzenia, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, wprowadzanie działań zapobiegających naruszeniom bezpieczeństwa, zasadność stosowania monitoringu, etc.
 • 26 Zagadnienia

  Podstawowe szkolenie z zasad ochrony danych osobowych

  Szkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich osób zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w organizacjach. Przekazuje ono najbardziej fundamentalną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i przepisów nowego Europejskiego Prawa Ochrony Danych Osobowych („RODO” lub „GDPR”), ważnego od 25 maja 2018 r. pod kątem prawnym i organizacyjno-technicznym. Poziom szkolenia jest odpowiedni dla osób, które nie posiadają wiedzy związanej z ochroną danych osobowych oraz dla wszystkich, którzy chcą ugruntować swój dotychczasowy poziom wiedzy w tym zakresie. Sprawdzi się idealnie jako forma szkolenia pracowników w każdej firmie.
 • 76 Zagadnienia

  RODO w organizacjach – szkolenie dla Pracodawców i Pracowników

  Celem szkolenia jest podniesienie świadomości uczestników oraz przekazanie wiedzy z zakresu nowego Europejskiego Prawa Ochrony Danych Osobowych („RODO” lub „GDPR”), ważnego od 25 maja 2018 r. pod kątem prawnym i organizacyjno-technicznym. Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień są zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Poziom szkolenia - uniwersalny i adekwatny dla osób, które nie posiadają wiedzy związanej z ochroną danych osobowych oraz dla wszystkich którzy chcą ugruntować swój dotychczasowy poziom wiedzy w tym zakresie. W cenie szkolenia oferujemy Państwu bezpłatny dostęp do Poradnika RODO - czyli RODO w pigułce dla każdego. Opiekę merytoryczną nad treścią szkoleń sprawują eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych z Forsafe Sp. z o.o.
 • 10 Zagadnienia

  Szkolenia od Forsafe – demo

  Prezentujemy DEMO, dzięki któremu poznasz podstawowe funkcje platformy e-learningowej oraz zapoznasz się z tematyką oferowanych przez nas szkoleń. Szkolenia e-learningowe są dostępne dla uczestników, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Z dostępu do szkoleń można korzystać za pomocą dowolnego urządzenia: laptopa, tabletu i smartfonu, niezależnie od systemu operacyjnego. Zawierają zestawy ćwiczeń i quizów, które pozwalają zweryfikować przyswojoną wiedzę, a po zakończeniu uczestnik otrzymuje bezpośrednio na swój adres mailowy imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu.