Szkolenia

 • 4 zagadnienia

  Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych

  Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych to temat odmieniany przez wszystkie przypadki, od czasu kiedy obowiązywać zaczęło Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Temat ten stanowi podstawę do organizacji ochrony danych w każdej organizacji, będąc istotnym zarówno z punktu widzenia Administratora danych, podmiotów przetwarzających oraz bezpieczeństwa danych osób fizycznych. Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli, związanych z identyfikowaniem i analizowaniem ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych w organizacji oraz biorących udział w projektach wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.  

 • 8 zagadnień

  Bądź świadomy ponad wszystko

  "Bądź świadomy ponad wszystko" to szkolenie, dzięki któremu podniesiesz poziom swojej wiedzy w zakresie pojawiających się incydentów i możliwych zagrożeń dla ochrony danych osobowych. Poznasz potencjalne zagrożenia występujące zarówno w świecie zwirtualizowanym jaki i realnym. To szkolenie nauczy Cię unikania cyberataków oraz ataków socjotechnicznych. Uniwersalny charakter szkolenia spełni oczekiwania wszystkich pracujących na co dzień z komputerami oraz urządzeniami mobilnymi zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. To zbiór dobrych praktyk do zastosowania zawsze i wszędzie.
 • 7 zagadnień

  Basic training concerning data protection rules

  This training is intended for everyone involved in personal data processing in organizations. It is meant to provide the most fundamental knowledge on personal data protection and the provisions of the new General Data Protection Regulation ("GDPR" or "RODO"), applicable as of 25 May 2018, regarding legal and organisational and technical aspects. The level of training is suitable for people who have no knowledge in the scope of personal data protection as well as for everyone who wants to consolidate their current knowledge in this scope. It will be a perfect employee training in any company.

 • 10 zagadnień

  Ochrona danych osobowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

  Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim przedstawicielom Kadry kierowniczej oraz specjalistom HR z różnych obszarów – kadr, płac, rekrutacji i zarządzania personelem. W jego trakcie zostaną omówione najnowsze interpretacje prawne dotyczące spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry kierowniczej i działów kadr. Pomoże ono rozpoznać, w jakich procesach pracodawcy pełnią rolę administratorów, w jakich współadministratorów, a kiedy podmiotów przetwarzających. Omówione zostaną wszystkie obowiązki ciążące na pracodawcach od momentu rekrutacji, przez zatrudnienie do rozwiązania umowy o pracę - m.in. wypełnianie obowiązków informacyjnych, przygotowanie odpowiednich umów powierzenia, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, wprowadzanie działań zapobiegających naruszeniom bezpieczeństwa, zasadność stosowania monitoringu, etc.
 • 1 zagadnienie

  Ochrona danych w pracy zdalnej

  "Ochrona danych w pracy zdalnej" to szkolenie, dzięki któremu podniesiesz poziom swojej wiedzy z zakresu przetwarzania danych osobowych poza siedzibą firmy. Nasze szkolenie pozwoli Tobie ograniczyć ryzyka dotyczące procesu przetwarzania danych i informacji.
 • 7 zagadnień

  Podstawowe szkolenie z zasad ochrony danych osobowych

  Szkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich osób zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w organizacjach. Przekazuje ono najbardziej fundamentalną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i przepisów nowego Europejskiego Prawa Ochrony Danych Osobowych („RODO” lub „GDPR”), ważnego od 25 maja 2018 r. pod kątem prawnym i organizacyjno-technicznym. Poziom szkolenia jest odpowiedni dla osób, które nie posiadają wiedzy związanej z ochroną danych osobowych oraz dla wszystkich, którzy chcą ugruntować swój dotychczasowy poziom wiedzy w tym zakresie. Sprawdzi się idealnie jako forma szkolenia pracowników w każdej firmie.

 • 75 zagadnień

  RODO w organizacjach – szkolenie dla Pracodawców i Pracowników

  Celem szkolenia jest podniesienie świadomości uczestników oraz przekazanie wiedzy z zakresu nowego Europejskiego Prawa Ochrony Danych Osobowych („RODO” lub „GDPR”), ważnego od 25 maja 2018 r. pod kątem prawnym i organizacyjno-technicznym. Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień są zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Poziom szkolenia - uniwersalny i adekwatny dla osób, które nie posiadają wiedzy związanej z ochroną danych osobowych oraz dla wszystkich którzy chcą ugruntować swój dotychczasowy poziom wiedzy w tym zakresie. W cenie szkolenia oferujemy Państwu bezpłatny dostęp do Poradnika RODO - czyli RODO w pigułce dla każdego. Opiekę merytoryczną nad treścią szkoleń sprawują eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych z Forsafe Sp. z o.o.
 • 2 zagadnienia

  Sprawdź czy jesteś zgodny z RODO?

  Zachęcamy do sprawdzenia, czy organizacja, którą prowadzisz lub w której pracujesz jest zgodna z RODO?
  Dane osobowe to skarb, który warto chronić - ponieważ dotyczą każdego z nas. Ochrona danych osób fizycznych jest również obowiązkiem, który ciąży na każdym przedsiębiorcy oraz każdej organizacji publicznej. Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe podlega rozporządzeniu RODO i może ponosić odpowiednie kary.

  Maksymalna wielkość potencjalnych kar to większa z dwóch kwot: 4% całkowitego obrotu (przychód/sprzedaż) lub 20 mln EUR. Ale kary to nie wszystko. Niezgodność z RODO i prowadzone postępowanie przez organ nadzorczy może mieć wpływ na reputację firmy i skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej.

  Sprawdź, zatem czy jesteś zgodny z RODO!